O spoločnosti     Služby a produkty     Naši partneri     Kariéra     Kontakt
 


  ITEAD SK, a.s.

  Karpatská 18,
  811 05 BRATISLAVA
  Slovakia

  tel: 02 - 5249 2120

itead@itead.sk

 

 

 

ITEAD SK, a.s. je nezávislý sprostredkovateľ poistenia pôsobiaci na trhu od roku 1999 (do roku 2005 pod pôvodným obchodným menom Polygarant, a.s.).

Spoločnosť bola založená jej súčasným predsedom predstavenstva Ing. Mariánom Bohušom, ktorý v oblasti poisťovníctva pôsobí od roku 1992.

Spoločnosť od roku 2005 rozšírila svoje služby aj na územie Českej republiky prostredníctvom svojho českého partnera ITEAD, a,s .