ITEAD SK, a.s.

je nezávislý sprostredkovateľ poistenia pôsobiaci na trhu od roku 1999
(do roku 2005 pod pôvodným obchodným menom Polygarant, a.s.)

Spoločnosť bola založená jej súčasným predsedom predstavenstva Ing. Mariánom Bohušom, ktorý v oblasti poisťovníctva pôsobí od roku 1992.

Spoločnosť od roku 2005 rozšírila svoje služby aj na územie Českej republiky prostredníctvom svojho českého partnera ITEAD, a. s .