• Sme nezávislý sprostredkovateľ poistenia pôsobiaci na trhu od roku 1999
    (do roku 2005 pod pôvodným obchodným menom Polygarant, a.s.)
  • Spoločnosť bola založená jej súčasným predsedom predstavenstva Ing. Mariánom Bohušom, ktorý v oblasti poisťovníctva pôsobí od roku 1992.
  • Od roku 2005 sme rozšírili svoje služby aj na územie Českej republiky prostredníctvom svojho českého partnera ITEAD, a. s .