ITEAD SK , a.s.

Karpatská 18, 811 05 Bratislava

tel. : 00421 – 2 – 5249 2120
fax. : 00421 – 2 – 5249 2130

Ing. Marián Bohuš, predseda predstavenstva

kancelária: 0917 570 259, itead@itead.sk