„Vašu pozornosť venujte vyšším prioritám…
… starosti s poistením ponechajte na nás.“

Ponúkame a poskytujeme riešenia pre akékoľvek poistné potreby firiem a občanov prostredníctvom našich partnerov

 • podrobnou analýzou poistných rizík
 • optimalizáciou finančných nákladov na poistné
 • zastupovaním pri riešení poistných udalostí
 • neustálym monitoringom poistného trhu s cieľom zefektívňovať poistné krytie
 • vyhľadávaním najvhodnejšieho poisťovateľa s prihliadnutím na špecifiká klientov

Našou snahou je vytvoriť:

 • komplexný poistný program, s výberom optimálneho poistného krytia
 • zabezpečiť následný servis počas celej doby životnosti poistenia – sprostredkovaním poistenia naša činnosť len začína :
  – vypracovávanie dodatkov, aktualizácia poistných zmlúv
  – riešenie poistných udalostí
  – súčinnosť pri vystavovaní vinkulácie , komunikácia s bankou, leas. spoločnosťou pod.
 • zabezpečiť uspokojivú komunikáciu s poisťovňou pri riešení akýchkoľvek otázok alebo problémov klienta a príp. iného záujemcu