MAJETOK poistenie nehnuteľného majetku (budovy a stavby, vrátane rozbitia skiel ) a hnuteľného majetku (prevádzkové…

Našim klientom zabezpečujeme nasledovné produkty a služby:

 • Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov.
 • Ročné cestovné poistenie.
 • Poistenie zimných športov, súkromných aj služobných ciest.

Závažné úrazy sa nevyhýbajú nikomu z nás. Zväčša prichádzajú vtedy, keď  to najmenej čakáme, či sme práve doma, v práci, na dovolenke, či už športujeme alebo sa venujeme svojim záľubám.

 • poistenie kryje škody na majetku zamestnávateľa, spôsobený zamestnancom pri výkone pracovnej činnosti
 • HAVARIJNÉ POISTENIE
  poistenie vozidiel , ako aj pojazdných pracovných strojov pre prípad škôd spôsobených živelnými rizikami (požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, víchrica , krupobitie, povodeň , záplava , zemetrasenie, výbuch sopky , zosuv alebo zrútenie pôdy , zeminy, skál , lavína alebo ťarcha snehu , účinok námrazy a ľadovej vrstvy , pád predmetov, stromov, stožiarov a pod. ) haváriou, odcudzením, vandalizmom , vrátane pripoistení. Súčsťou poistenia je aj široká škála asistenčných služieb v prípade nehody, alebo poruchy
 • POISTENIE FINANČNEJ STRATY ,tzv. GAP
  (poistenie kryje rozdiel medzi plnením z havarijného poistenia a nadobúdacou cenou vozidla) , úrazové poistenie prepravovaných osôb, zapožičanie náhradného vozidla , batožinu
 • POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE (tzv. PZP)
  (k zákonnému poisteniu vozidiel je možné dojednať formou pripoistenia aj škody spôsobené na vlastnom motorovom vozidle – rozbitie skiel vozidla, živel (kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné), stret so zverou , výtlky (kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky) , úraz prepravovaných osôb. Súčsťou poistenia je aj široká škála asistenčných služieb v prípade nehody, alebo poruchy
 • poistenie majetku (budovy a stavby (byty, rodinné domy, chaty, mobilné domy) , vrátane rozbitia skiel a vybavenia domácnosti ))
 • zodpovednosti za škodu v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu z občianskeho života.

Pracujete s e-shopmi alebo osobnými dátami tretích osôb? Poistite sa prosti dôsledkom ich zneužitia. Riziká…

Spolupracujeme s temer všetkými poisťovňami na Slovensku

Spolupracujeme s nasledovnými posťovňami